ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАВНИЦТВО ”УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ” ІМ. М.П.БАЖАНА

(УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІМ. М.П.БАЖАНА, ВИДАВНИЦТВО)

Адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51а
Телефон: +38(044) 2356162 , +38(044) 2348025
Факс: +38(044) 2345582

Енциклопедичне науково-довідкове видання "Звід пам'яток історії та культури України: Київ" кн.1, ч.1


Продавець: ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАВНИЦТВО ”УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ” ІМ. М.П.БАЖАНА

Телефон: +38(044) 2356162Замовити
Опис товару
Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 1. А-Л / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін.; Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. НАН України. Інститут історії України, Інститут археології, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство культури України; Українське товариство охорони пам'яток історії та культури; Головна редакція Зводу пам'яток історії та культури при видавництві "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. - К.: Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1999. - Кн. 1, ч. 1. А-Л. - 608 с: іл.

ISBN 966-95478-1-4


Звід пам'яток історії та культури України — перше в Україні енциклопедичне науково-довідкове видання про всі відомі на її території нерухомі пам'ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва. Звід включатиме 28 томів відповідно до адміністративно-територіального поділу країни (24 області, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь), окремий том присвячено пам'яткам української культури за рубежем. Відкриває Звід перша книга (частина перша) тому «Київ», який складається з двох книг (перша книга у двох частинах). Вона містить вступи до Зводу і тому «Київ» та статті-довідки про пам'ятки. Крізь призму досить різнобічної пам'яткознавчої інформації, значна частина якої вперше вводиться до широкого наукового і суспільного обігу, зроблено спробу розглянути основні аспекти життя міста з найдавніших часів до сьогодення. Культурна спадщина Києва немовби сконцентрувала в собі найважливіші події соціально-економічного, громадсько-політичного, культурного життя України впродовж багатьох століть, справляючи одночасно вирішальний вплив на розвиток національної культури, її утвердження у світі. Книгу супроводжує науково-довідковий апарат (джерела та бібліографія, покажчики — іменний і статей, термінологічний і топонімічний словники), ілюстрований матеріал (1366 фотографій, карт, схем, планів).